Kosten

De BHM is een vereniging. Om aan onze cursussen deel te kunnen nemen, dient U zich als lid in te schrijven; het lidmaatschap kost m.i.v. 1 januari 2020 € 20,00 per jaar. Inwonende gezinsleden die óók aan een cursus willen deelnemen betalen m.i.v. 1 januari 2020 € 10,00 per jaar.

De cursuskosten zijn met ingang van 1 januari 2018:
 

  • Gehoorzaamheid (opvoeding en FCI obedience) € 75,00
  • Agility € 75,00.
  • Nadac Hoopers €75,00.

Alle cursussen bestaan uit 10 lessen. De vereniging verzorgt drie cursussen per jaar

Puppiebeleving en workshops. Tarieven op aanvraag.
 
Het abonnement wordt per 1 januari 2018 opnieuw ingevoerd en bedraagt 300 euro. 
Een lid kan met meerdere honden aan alle BHM cursussen (met uitzondering van de zomerfuncursus) deelnemen gedurende het verenigingsjaar dat loopt van januari tot en met december. Een abonnement kan uitsluitend in de maand januari worden afgesloten en dient in zijn geheel te worden voldaan. 

Na aanmelding voor een cursus ontvangt U van de BHM een bevestiging. U krijgt dan ook alle nodige gegevens over de betaling van de cursus.
    
Bankrelatie: NL28INGB0006236616   t.n.v. Vereniging Behendige Huishond Maastricht