Bestuur

Sinds de Algemene Ledenvergadering van 15 maart 2017 is de samenstelling van het bestuur als volgt:
 
Voorzitter:                                             Peter Hermans
Secretaris:                                            Kim Pieters
Penningmeester:                                  Mietie Buijs
Veld en materialen:                              Dré Habets