Agility, ofwel behendigheid, is een hondensport die in Nederland steeds meer enthousiaste beoefenenaars krijgt.
Het is sporten voor hond en baas.
Agility doet een beroep op snelheid, kracht, wendbaarheid, moed, evenwichtsgevoel, en intelligentie van de hond.
De sport vraagt een nauwe samenwerking tussen baas en hond.
Bij de training staat een positieve benadering centraal.
De honden vinden het doorgaans geweldig.
Baas en hond gaan steeds beter als een team optreden en ze gaan elkaar steeds beter begrijpen.

Welke honden mogen meedoen?
Voor de training van behendigheid moet de hond eerst volledig zijn uitgegroeid. Wij hanteren als regel dat de hond minimaal 12 maanden oud moet zijn.
De sprongen mogen in ieder geval pas op latere leeftijd worden getraind, omdat pas dan het skelet en spierweefsel van de hond voldoende is ontwikkeld.
De honden moeten gehoorzaam zijn; de eerste lessen wordt nog aan de lijn gewerkt, maar daarna werken de honden los, en dan moeten ze natuurlijk komen als ze geroepen worden.
Voor honden van heel zware rassen, zoals een aantal dogachtigen is de sport niet geschikt.
Dat geldt ook voor honden met korte neuzen, honden met lange ruggen, én voor honden die te dik zijn.
Omdat het sporten is voor hond en baas, zal de baas ook in goede conditie moeten zijn en in staat moeten zijn regelmatig een sprintje te trekken.

Kijken naar behendigheidswedstrijden of deelnemen daaraan.
De toeschouwer zal met genoegen en bewondering de sprongen en de kunsten bekijken die de hond zonder enige moeite lijkt te beheersen.
Hoe gaat het er tijdens zo’n wedstrijd eigenlijk aan toe?

Het behendigheid parcours.
Bij behendigheid gaat het erom dat de hond een parcours van ca. 20 hindernissen in een voorgeschreven volgorde foutloos en zo snel mogelijk aflegt.
De geleider / baas mag zijn hond tijdens het mee rennen van het parcours door middel van stem en gebaren aanwijzingen geven.
Er zijn 3 soorten parcours mogelijk: gambling, vast parcours en jumping.

Gambling.
Deze vorm van wedstrijd bevat alle toestellen.
Zij mogen in een willekeurige volgorde worden genomen.
Echter nooit 2 maal achter elkaar hetzelfde toestel.
Gedurende een vooraf vastgestelde tijd dienen zoveel mogelijk toestellen foutloos te worden genomen. Elk toestel is een aantal punten waard.
Het doel is om zoveel mogelijk punten te halen.

Vast parcours.
Alle hindernissen kunnen deel uitmaken van het parcours,
dus bijvoorbeeld sprongen, slalom, tafel, paaltjes, raakvlaktoestellen en tunnels. Bij de wedstrijden moeten minimaal 2 maximaal 4 raakvlaktoestellen deel uitmaken van het parcours.
De volgorde waarin de hindernissen moeten worden genomen, wordt vooraf bepaald door de wedstrijdleiding en aangegeven door nummers.

Jumping.
Dit parcours mag juist geen raakvlaktoestellen of paaltjes bevatten.
Dit gaat alleen om springen en snelheid.
Ook nu wordt de volgorde waarin de hindernissen zijn opgesteld aangegeven door nummers.

Diskwalificatie.

Diskwalificatie kan je krijgen als de hond teveel strafpunten heeft opgebouwd door:

 1.  hindernissen aan te raken of ervan af te gooien
 2.  aanraken van de hond of het toestel door de handler
 3.  een weigering van een toestel, zoals
 • verlaat voortijdig een raakvlak
 • springt over de zijwing of afrastering
 • gaat onder (tussen) de liggers door
 • springt of loopt een toestel omver
 • loopt een toestel voorbij
 • steekt verkeerd in bij de slalom (paaltjes)
 • trekt zich terug of draait om in de tunnel/slurf

  Als de hond het verkeerde toestel neemt dan ben je gelijk gediskwalificeerd.

Plezier voorop.
Agility is een sport waarbij snelheid, wendbaarheid en heel veel afwisseling centraal staat.
Maar misschien wel het belangrijkste, de honden vinden het werkelijk prachtig om hier aan mee te doen. Bedenk wel dat die geweldige honden die je soms op T.V. ziet, niet zo geboren worden, maar dat zij worden gevormd door de juiste baas-hond combinatie en dat er heel veel trainingsuren (jaren) in zitten.