Agility, ofwel behendigheid, is een hondensport die in Nederland steeds meer enthousiaste beoefenaars krijgt.
Het is sporten voor hond en baas.
Agility doet een beroep op snelheid, kracht, wendbaarheid, moed, evenwichtsgevoel, en intelligentie van de hond.
De sport vraagt een nauwe samenwerking tussen baas en hond.
Bij de training staat een positieve benadering centraal.
De honden vinden het doorgaans geweldig.
Baas en hond gaan steeds beter als een team optreden en ze gaan elkaar steeds beter begrijpen.

Welke honden mogen meedoen?
Voor de training van behendigheid moet de hond eerst volledig zijn uitgegroeid. Wij hanteren als regel dat de hond minimaal 12 maanden oud moet zijn.
Lichtgebouwde honden mogen al op jongere leeftijd met het aanleren van de toestellen beginnen in de pré-agility cursus.
Er wordt dan zo getraind dat de belasting voor de jonge hond minimaal is.

We stellen wel eisen aan het gedrag en gehoorzaamheid van deelnemende honden. De honden moeten een redelijk nivo van gehoorzaamheid hebben, los van de lijn kunnen werken en verdraagzaam zijn t.o.v. mensen en honden. Komen als je geroepen wordt is wenselijk.

Voor honden van heel zware rassen, zoals een aantal dogachtigen is deze sport niet geschikt.
Dat geldt ook voor honden met korte neuzen, honden met lange ruggen,
én voor honden die te dik zijn.
Omdat het sporten is voor hond en baas, zal de baas ook in goede conditie moeten zijn en in staat moeten zijn regelmatig een sprintje te trekken.

Als je wil weten of je hond geschikt is voor agility neem dan even contact met ons op