CURSUS NIEUWS:

26 januari 2023 starten de cursussen
Puppy, Gehoorzaamheid I, II, III, FCI Obedience I,II,III
op de donderdagavond.

BOVENSTAANDE CURSUSSEN ZIJN VOL! alleen nog inschrijven voor reserve lijst!

Nadac Hoopers & Agility start medio Maart

Inschrijving hiervoor is open! aanmelden


Wanneer u cursus volgt bij de BHM dan bent u verplicht lid te zijn van onze vereniging
Lidmaatschap: 20 euro
Gezinslidmaatschap: 10 euro

Degene die zich inschrijft is tevens de cursist/begeleider van de hond tijdens de cursus.

De dan geldende corona maatregelen zijn dan van toepassing.

AANMELDEN


Algemene Voorwaarden Vereniging Behendige Huishond Maastricht